Chị Hường

Tôi mới nhận được mẫu thiết kế của bên Small Village, các phương án thiết kế của các bạn rất không chỉ đẹp mà còn rất thực dụng. Hy vọng tôi và các bạn có thể hợp tác lâu dài.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.