Chị Nhâm

Tôi chỉ muốn nói một lời. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Căn nhà  đã hoàn thành và hơn những gì tôi mong đợi, nó thực hoàn hảo.

 

 

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.