THIẾT KẾ,THI CÔNG NHÀ PHỐ 3 TẦNG TÂN CỔ ĐIỂN – NINH BÌNH